escoleta infantil

Obres de la subvenció de la Diputació 2017

Actuacions locals per decret d’alcaldia

OBRES SOM 2017:
– Reforma interior Lla Juvenil: 36.000€
– Rehabilitació escoleta municipal: 41.000€
– Reforma vestidors femenins poliesportiu: 36.000€

Anuncis